Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
RZS
Xuất hiện:
26 Tháng tư 2017
Châm ngôn
Compertir con los mejores
Giới thiệu về
Ayudar a los jugadores a prender y divertirse.P.D. Nuestro hijo es el_culebra
Trang web
Xếp hạng của Team
Raizors Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
Big_Delta Người lập Team 22 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
EL__PATRON Team Captain 17 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
ArthurZuRi Team Captain 25 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
Huxx Team Captain 10 Tháng năm 2017 15 Tháng mười 2017 - 7:04 pm
CeaLNaD Thành viên 10 Tháng mười 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[RZS]SG_NDA Thành viên 13 Tháng chín 2017 Đã online đượcNew Player Lobby
_tugfa_ Thành viên 19 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 2:57 am
[RZS]BackMaxfine Thành viên 21 Tháng bảy 2017 28 Tháng bảy 2017 - 8:43 am
[RZS]agbonchalor222 Thành viên 8 Tháng chín 2017 15 Tháng mười 2017 - 7:19 am
[RZS]HaradrimOfSiege Thành viên 23 Tháng bảy 2017 25 Tháng tám 2017 - 5:36 am
[RZS]TANYAGAR Thành viên 9 Tháng bảy 2017 25 Tháng chín 2017 - 4:07 am
I_am_Panda Thành viên 14 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval SiegeInter Player Lobby
_Nerviozzo_ Thành viên 27 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[RZS]Ric9058 Thành viên 22 Tháng sáu 2017 27 Tháng bảy 2017 - 6:44 am
[RZS]LuisLane Thành viên 14 Tháng tám 2017 Hôm qua, 8:25 pm
[RZS]carlosgil2233 Thành viên 19 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 2:57 am
[RZS]MrZko Thành viên 22 Tháng sáu 2017 16 Tháng tám 2017 - 10:48 pm
[RZS]nicoscioscia12 Thành viên 30 Tháng bảy 2017 30 Tháng bảy 2017 - 1:36 am
[RZS]Lecov Thành viên 20 Tháng bảy 2017 27 Tháng tám 2017 - 5:40 am
[RZS]Walter97 Thành viên 8 Tháng chín 2017 9 Tháng chín 2017 - 12:19 am
[RZS]Hueman Thành viên 29 Tháng tám 2017 28 Tháng chín 2017 - 10:25 pm
[RZS]mercenario_nss Thành viên 27 Tháng tám 2017 28 Tháng tám 2017 - 2:57 am
[RZS]juanpablos2001 Thành viên 6 Tháng chín 2017 Online ngay!
[RZS]bloodpike Thành viên 16 Tháng mười 2017 Hôm qua, 6:48 pm
[RZS]werit0_0 Thành viên 21 Tháng chín 2017 Hôm qua, 9:03 pm
[RZS]Marcelo29 Thành viên 26 Tháng tám 2017 Hôm qua, 6:35 am
[RZS]Cristopher_gw Thành viên 14 Tháng tám 2017 Hôm qua, 6:27 am
[RZS]IamGoodGame Thành viên 11 Tháng tám 2017 1 Tháng mười 2017 - 9:34 pm
[RZS]AnHell666 Thành viên 29 Tháng chín 2017 10 Tháng mười 2017 - 12:55 am
[RZS]Dexus_ Thành viên 23 Tháng bảy 2017 9 Tháng mười 2017 - 6:48 am
[RZS]xxxPEREZAxxx Thành viên 21 Tháng chín 2017 Hôm qua, 10:06 pm
[RZS]RodriGamer Thành viên 27 Tháng bảy 2017 15 Tháng mười 2017 - 8:02 am
[RZS]el_culebra Thành viên 27 Tháng tám 2017 30 Tháng chín 2017 - 6:28 am
[RZS]JEFD Thành viên 26 Tháng bảy 2017 29 Tháng chín 2017 - 9:40 am
[RZS]Quival Thành viên 28 Tháng bảy 2017 16 Tháng mười 2017 - 8:53 am
[RZS]DavidSML Thành viên 15 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval SiegeInter Player Lobby
[RZS]ElSynysterev Thành viên 20 Tháng bảy 2017 9 Tháng chín 2017 - 9:58 pm
[RZS]Ricky_Rikardo Thành viên 19 Tháng chín 2017 5 Tháng mười 2017 - 9:51 pm
[RZS]Un_Wey Thành viên 27 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 2:07 am
[RZS]Friend_Pepito Thành viên 14 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[RZS]Francooh Thành viên 27 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 12:03 am
padallin Thành viên 19 Tháng bảy 2017 17 Tháng mười 2017 - 6:16 pm
[RZS]AOESP_ Thành viên 12 Tháng mười 2017 16 Tháng mười 2017 - 10:11 pm
X_Sigma_X Thành viên 6 Tháng tám 2017 15 Tháng mười 2017 - 2:18 am
[RZS]vonalexandros Thành viên 27 Tháng sáu 2017 13 Tháng mười 2017 - 12:48 am
[RZS]ZABLOON Thành viên 27 Tháng bảy 2017 39 phút trước
xXx_Pachu_xXx Thành viên 27 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 12:57 am
[RZS]oskart98 Thành viên 27 Tháng sáu 2017 18 Tháng mười 2017 - 5:37 am
[RZS]dragonsita Thành viên 29 Tháng bảy 2017 9 Tháng mười 2017 - 3:52 pm
[RZS]JUANST Thành viên 28 Tháng bảy 2017 18 Tháng chín 2017 - 4:47 pm
[RZS]Kat_O Thành viên 20 Tháng chín 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[RZS]MauricioEsp Thành viên 15 Tháng năm 2017 21 Tháng bảy 2017 - 2:35 pm
[RZS]nicoffie Thành viên 12 Tháng năm 2017 19 Tháng mười 2017 - 9:34 pm
Thot_Riut Thành viên 2 Tháng tám 2017 Hôm nay, 2:53 am
[RZS]Manu8457 Thành viên 27 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 3:24 am
[RZS]Thrall123 Thành viên 7 Tháng tám 2017 24 Tháng tám 2017 - 1:49 am
IamErick Thành viên 19 Tháng bảy 2017 18 Tháng mười 2017 - 9:43 pm
[RZS]guidometal Thành viên 25 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 5:04 am
[RZS]Shade_mx Thành viên 6 Tháng bảy 2017 10 Tháng bảy 2017 - 2:26 pm
[RZS]TyrionT Thành viên 27 Tháng sáu 2017 17 Tháng bảy 2017 - 1:03 am
[RZS]LichaViper Thành viên 25 Tháng sáu 2017 4 Tháng tám 2017 - 5:54 am